Betalingen

Betalingen en facturering

Facturen kunnen verzonden worden naar: penningmeester@fc-unitas.nl


Voor het betalen van rekeningen en/of wedstrijden:

NL56 RABO 0347 2060 85 Ten name van Fietsclub Unitas, onder vermelding van het betalingskenmerk  

Michiel v.d. Berg
Penningmeester
06-19602327