Nieuwsbrief

Home » Clubinfo » Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2019

Beste leden van FC-Unitas,

Als ik kort terug kijk op 2018, mijn eerste jaar als voorzitter van onze mooie vereniging, kan ik niet anders concluderen dan dat het een mooi verenigingsjaar is geweest.

Er zijn mooie wedstrijden georganiseerd, de 3Nations organisatie is er in mijn beleving wel uitgesprongen. Onze eerst internationale wedstrijd met een goede evaluatie vanuit de KNWU. Ik heb gemerkt dat er een team vrijwilligers heeft gestaan waar wij met ons allen trots op kunnen zijn, complimenten voor iedereen die daar aan heeft meegewerkt.

Was alles nu positief vragen jullie misschien wel af? Nou nee, er zijn ook zaken gebeurd die anders hadden kunnen worden opgepakt en die de nodige discussies hebben opgeleverd. Ik noem het voor mij zelf leermomenten voor de toekomst. Ik ben als voorzitter te weinig betrokken geweest bij trainingen en andere activiteiten. Ik betreur dit dan ook en hoop hier in 2019 verandering in te kunnen brengen.

Ik hoop jullie allemaal te zien op de ledenvergadering van 13 maart 2019 en wens jullie alvast een gezond en sportief 2019 toe.

Met vriendelijke sportgroet,

Cees Bosker

Wedstrijdkalender NFF

Op deze pagina vindt je de wedstrijdkalender 2019 voor zover tot op heden bekend. Zodra de data wedstrijden van het AfdelingsKampioenschap KNWU NoordOost bekend zijn, worden deze gemaild.

Vacature bestuurslid sponsoring

Als bestuur zijn wij dringend op zoek naar iemand die de sponsoring voor Unitas wil organiseren. Joyce heeft dit lange tijd gedaan, maar is er mee gestopt en we zoeken voor haar een vervanger.

Het gaat om sponsoring borden en doeken rondom de baan, sponsoring bij (grote) wedstrijden, shirts (vanaf 2021) en advertenties in het clubblad.

Er wordt van je verwacht dat je contacten onderhoudt met bestaande sponsors, besprekingen voert, contact zoekt met geïnteresseerde sponsors en zo mogelijk nieuwe sponsoren werft.

Verder controleer je periodiek de reclameborden op actualiteit en gebreken en publiceert indien gewenst over nieuwe sponsors in het clubblad.

Tijdsbesteding is naar eigen inzicht. Je bent minimaal 1x per kwartaal aanwezig bij de bestuursvergadering om het bestuur op de hoogte te houden van sponsoractiviteiten. Maandelijks bijwonen van de bestuursvergadering mag ook, maar is niet noodzakelijk.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor deze vacature mail dan naar de secretaris.

Opleidingen KNWU

Voor wedstrijden die wij als Unitas voor de KNWU organiseren zijn wij gecertificeerde medewerkers nodig. We zijn aan het inventariseren wie er een opleiding willen volgen.

Het gaat om de volgende opleidingen:

– Baanofficial: Starter, baancommissaris of coördinator parc ferme
– Jury official: Administrateur (binnen jury), DNS Functionaris of lijnjury
Als je deelneemt aan de opleiding ontvang je een reader (ong. 20 pagina’s) met daarin achtergrondinformatie over de procedures, gedragsregels en fietscross reglementen die hoort bij jou opleiding.

Je gaat onder leiding van een praktijkbegeleider aan de slag met een aantal opdrachten die je verwerkt in een portfolio (ong. 15 pagina’s). Sommige opdrachten kun je vooraf thuis al maken, sommige kun je alleen invullen tijdens een AfdelingsKampioenschap NoordOost wedstrijd.

Een verplicht onderdeel is het bezoeken van de expertdag, dit voorjaar op zaterdag 9 maart bij FCC De Weijrijders in Tiel. Daar worden praktijkvoorbeelden behandeld en kun je vragen stellen over de opdrachten. De opleiding wordt afgesloten door het afleggen van Proeven van Bekwaamheid tijdens een wedstrijd van de KNWU.

Alle onkosten die worden gemaakt worden door Unitas betaald.

Vrijwilligers die vaker helpen bij wedstrijden hebben persoonlijk bericht gehad.

Mocht je nog vragen hebben, de reader en/of portfolio in willen zien of je aanmelden voor de opleiding mail dan naar Carla Lukens: secretaris@fc-unitas.nl of kijk op https://www.bmxnoordoost.nl/opleidingen

Gaat de training wel of niet door?

De trainingen gaan in principe altijd door behalve:

  • Als de stoplichten op de website op rood staan.
  • Als er op de baan niet gefietst kan worden vanwege weersomstandigheden, bijvoorbeeld na langdurige regenval, dooi na bevriezing, sneeuw, etc… De stoplichten op de website komen dan op rood te staan. Dit is soms moeilijk vooraf te bepalen, dus het kan ook zo zijn dat een uur van tevoren de training nog afgelast wordt door de trainer. Dit wordt dan in de Unitas app gemeld. Wij vragen hiervoor jullie begrip.
  • De maand december i.v.m. de feestdagen.
  • In de zomervakantie wordt er op een beperkt aantal dagen getraind. Dit wordt vooraf aangegeven. In alle andere schoolvakanties wordt er gewoon doorgetraind (m.u.v de kerstvakantie en op feestdagen).

Mocht je toch nog twijfelen, stuur dan Sieger of Elroy een persoonlijk bericht (en niet in de Unitas app).

Als ouder/verzorger/begeleider ben je verplicht om bij leden jonger dan 18 jaar tijdens de training op het terrein van Unitas te blijven. Mocht je toch even weg moeten, meld dit dan bij de trainer en zorg ervoor dat er een andere ouder is die (tijdelijk) op je kind let. Als je kind valt tijdens het fietsen vinden wij het van groot belang dat de verantwoordelijke meteen ter plaatse is.

Met vriendelijke groet,

Carla Lukens
Secretaris FC Unitas

Over FC Unitas

FC Unitas is een sportvereniging in Assen opgericht op 18 november 1967. De club organiseerde destijds vooral evenementen/toertochten voor visueel gehandicapten en slechtzienden. In 1982 ging FC Unitas zich meer op het fietscross richten en sinds die tijd is het een BMX vereniging.

Sinds 2016 ligt de BMX baan op de locatie van Wielercentrum Noord.

Contactgegevens

FC Unitas
Achter Stadsbroekhal, (Tomtom Kortbossen 5)
9405 BM ASSEN

Plan hier je route

E-mail: secretaris@fc-unitas.nl